top of page

Blueterm®

Kopie van 14473866_l_edited_edited.jpg

Blueterm® is een unieke gepatenteerde formulering bedoeld voor de behandeling van open of semi-gesloten industriële koelwater circuits die worden gevoed met zee-, zoet- of brakwater. Het product maakt het mogelijk om de ontwikkeling van micro en macro biofouling (oesters, mosselen, zeepokken, hydra's, enz.) effectief tegen te gaan.
De vermindering van biofilm en slib, gegenereerd door macro biofouling, vermindert het fenomeen van bio-corrosie en dus industrieel onderhoud. 

Blueterm® is een organische formulering opgelost in water. Het is een combinatie van een "long chain aliphatic amine" met een "zeer specifieke exopolysacharide" (EPS). Het synergetische effect maakt de behandeling extreem efficient ten opzichte van traditionele methoden en bevat geen oxiderende componenten.

De amine dringt door tot in de biologische membranen en de biofilm. Deze integratie verstoort de samenhang van de biologische structuur en leidt tot vernietiging van de membranen. Voor micro organismen is dit dodelijk voor macro organismen (mosselen) veroorzaakt de behandeling een stresstoestand die voldoende is om hun definitieve vestiging te voorkomen. Bij de juiste concentraties en duur is het uiteindelijk ook dodelijk voor macro organismen (zeepokken, hydra's, ...).

 

De EPS fungeert als een oppervlakteactieve stof die zorgt dat de toxische stof daar komt waar de problemen ontstaan. Hierdoor hoeft men niet de gehele waterflow te behandelen maar alleen de oppervlakken van het systeem. Dit kan resulteren in een significante chemie reductie en de chemie die nog wordt gebruikt is gemakkelijk biologisch afbreekbaar. Deze reductie kan doorwerken in de gehele keten en draagt daarmee bij aan meerdere SDG's.

Door het gebruik van Blueterm® kan bijgedragen worden aan de volgende SDG's:

In de zomer van 2021 hebben wij een Proof of Concept uitgevoerd met zeewater op de Maasvlakte in Nederland. Klik op onderstaande button om de Executive Summary van deze test op te vragen.

Case Study - Open koelwatersysteem
bulk chloorbleekloog - 75.000 m3/uur zeewater - injectie 240 dagen per jaar

Keten effect van deze reductie

CHEMIE REDUCTIE >95%

Grondstoffen

Productie

Transport

Handling

Drinkwater besparing van ruim 2,1 mln als grondstof van chloorbleekloog

Elektriciteit besparing van ruim 1.750 MW om chloor op te wekken

Ruim 120 bulk transporten minder over de weg

Vele malen minder risico on site met lossen, opslag en andere handling

Er is ten minste 0,2 ppm actief chloor nodig in het water om effectief te zijn tegen micro en macro fouling.

Aangezien chloor zeer reactief is verdwijnt het ook erg snel en dient er minimaal 1,8 ppm actief chloor geïnjecteerd te worden.

 

Om dit te bereiken is het volgende aan volume product nodig:

Chloorbleekloog 15%                         12 ppm

Pulse injectie 12 uur/dag            10.800 l/dag

                                           2.592.000 l/jaar

 

Blueterm® product is al effectief vanaf 3 ppm voor een half uur per dag tot 6 ppm een uur per dag, uitgaande van maximale concentratie is het volgende aan volume product nodig:

Blueterm®                                         6 ppm

Shockdosing 1 uur/dag                   450 l/dag

                                             108.000 l/jaar

Bovenstaande case study is gebaseerd op een open koelwatersysteem bij een energiecentrale waar chloorbleekloog in bulk wordt ingekocht. In het geval van dit soort grote industriële systemen wordt er ook veelvuldig chloor on site geproduceerd. 

Een eventuele chemie reductie werkt in dit geval niet door in de gehele keten. Maar bij het on site produceren van chloor worden wel grote hoeveelheden proceswater en energie gebruikt waar in dat geval de nodige reductie te behalen is. Daarnaast is het on site produceren van chloor niet zonder risico en vergt het de nodige vergunningen en onderhoud.

Tevens zijn er regio's waar het gebruik van chemicaliën helemaal niet toegestaan is. Hier wordt veelal thermoshocken toegepast in combinatie met taprogge. In dit geval is er uiteraard geen enkele chemie reductie te behalen maar ook dit systeem is niet kosteloos. Het opwarmen van het koelwater kost uiteraard energie die in dat geval niet verkocht kan worden in het voorbeeld van een energiecentrale.

Blueterm® kan in allerlei koelwater circuits ingezet worden als antifouling, waar wel of geen chemicaliën worden gebruikt, in grote of in kleine systemen.  Wij zijn daarom op zoek naar bedrijven die samen met ons een case study uit willen voeren op de verschillende systemen die er in de markt zijn. Bent u geïnteresseerd in onze techniek, wil u een case study uitvoeren of zelfs een project starten? Neem dan contact met ons op.

14473866_l_edited.jpg

Blueterm®

TECHNISCHE GEGEVENS

15% actieve stof biologisch afbreekbaar
        BPR registratie EU 528/2012 - PT11
        Simmbad nummer 68625 (aanmelding Frankrijk)

Gemakkelijk biologisch afbreekbaar
        Methode: Richtlijn test OECD 301D

Eigenschappen
        Vloeibaar
        Ammoniakale geur
        pH 10-12
        Volledig oplosbaar in water 

DOSERING

3 ppm tot 6 ppm

30 - 60 min/dag

Puur of verdund

Bestaand of nieuw injectiesysteem

Lagere onderhoudskosten

Monitoring voor efficiëntie

bottom of page